Skip to content

Styrelse

Ordförande: Ewa Johansson

Vice ordförande: Ann-Marie Frendin

Kassör: Jessica Bolander

Sekreterare: Rikke Greve

Ledamot: Jinny Balogh

Suppleant: Martina Berglund

Suppleant: Annelie Dahlbom

Tävlingsledare: Ewa Johansson och Jinny Balogh

Registrator: Lena Werdelin

Utbildningsansvarig: Lena Werdelin

Banansvarig: Palle Werdelin

 

Styrelsemail används vid kontakt:

7hsstyrelse@gmail.com

7hs_logo_1500_kvad